Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 19/2017

Usnesení 19/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 07.03.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Zápis o inventarizaci majetku obce za rok 2016 tak, jak byl předsedou inventarizační komise p. Ing. Zdeňkem Bártou přednesen a je uložen v účetnictví obce.
 2. Účetní závěrku za rok 2016, tak jak byla zastupitelstvu obce předložena a její kopie je součástí zápisu.

pověřuje:

 1. Místostarostu obce Antonína Hejlka přípravou pomníku padlých I. světové války.
 2. Místostarostu obce a předsedu sociální a kulturní komise přípravou setkání rodáků a přátel obce.
 3. Starostu obce, místostarostu obce a předsedu finančního výboru jednáním o nákupu pohostinství "U Kaštanu".

stanovuje:

 1. Cenu k jednání o koupi nemovitosti čp. 83 (pohostinství "U Kaštanu").

bere na vědomí:

 1. Zápis o provedení kontrol:
  • Finanční výbor: č. 2A/2016 a 2B/2016
  • Kontrolní výbor: č. 2/2016

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku