Obec Dobronice - Elektronická úřední deska

Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 20/2017

Usnesení 20/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 13.04.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2016, který se uzavírá v souladu s celoročním hospodařením, bez výhrad tak jak byl přednesen, a současně přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Kopie závěrečného účtu je součástí zápisu.
 2. Prodej části pozemkových parcel KN č. 705/7, 165/2 a 165/3 o celkové výměře 123 m2 Zuzaně Šrajerové, Podělusy.
 3. Prodej pozemkové parcely KN č. stav. 245/1 o výměře 24 m2 paní Zuzaně Švecové, Znojmo.
 4. Zřízení služebnosti – uložení kanalizace na p.p. KN č. 695/5 a 695/6 pro nemovitost č.e. 133.
 5. Výběr dodavatelů stavebních prací na úpravu veřejných prostranství a komunikací obce.
 6. Vnitřní organizační směrnici č. 1/2017, kterou se vydává Spisový a skartační řád obce Dobronice u Bechyně.
 7. Mimořádnou odměnu pro účetní obce.

vydává:

 1. V samostatné působnosti v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ustanovení § 54 odst. 2 a § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Územní plán obce Dobronice u Bechyně.
  Územní plán obce Dobronice u Bechyně je vydán formou opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

bere na vědomí:

 1. Zápis o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2016.
 2. Rozpočtovou změnu č. 2/2017.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Ing. Zdeněk Bárta
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku

Dnes je: 27.05.2018

Svátek slaví: Valdemar

Veřejná vyhláška
Daň z nemovitých věcí 2018
více
Usnesení č. 26/2018
Usnesení 26/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.04.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 25/2018
Usnesení 25/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 27.02.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Výzva
nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Rozpočtová změna č.1/2018
více
rozpočtová změna č. 1 2018
více
Usnesení č. 24/2017
Usnesení 24/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.12.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
více
schválený rozpočet 2018
Obec Dobronice u Bechyně
více
7. setkání rodáků a přátel obce
příspěvek pana Slavomíra Kozáka
více
Setkání rodáků a přátel Dobronic
více
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Informace
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Obecně závazná vyhláška
Vyhláška o místních poplatcích
více
ROZHODNUTÍ
OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ VODOVODU
více
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (80%)
80%
Ne
odpověď Ne (20%)
20%