Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 21/2017

Usnesení 21/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.06.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Nabídkovou cenu za objekt č.p. 83 - pohostinství a ČOV ve výši 1.100.000,00 Kč. Tato cena je platná do 31.08.2017.
  2. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 744 o výměře 32 m2 pro provozování předzahrádky paní Daně Felbabové, za cenu 500 Kč za jeden měsíc celoročně, tedy 6.000 Kč za 1. rok a údržbu zelené plochy.
  3. Smlouvu na rekonstrukci veřejného osvětlení obce s firmou EON Energie a.s. a výběrové řízení na tuto akci.

neschvaluje:

  1. Žádost manželů Mádlových o odprodej části pozemkové parcely 564/28.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Jan Hána
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku