Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 22/2021

Usnesení 22/2021 z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 25.6.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Návrh na poskytnutí humanitární pomoci ve formě finančního daru obci Hrušky, postižené tornádem dne 24.6.2021 ve výši 52 000,00 Kč (padesát-dva-tisíc korun), tedy 500,00 Kč za jednoho trvale přihlášeného občana.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Ladislav Petráň
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku