Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 23/2017

Usnesení 23/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 02.11.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Výplatu mimořádné sociální dávky pro občany obce Dobronice u Bechyně, dle pravidel zastupitelstva obce.
  2. Realizaci uvítacího nápisu na budově úpravny vody.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové změny č. 7,8/2017
  2. Zprávu o kontrole provedené kontrolním výborem.
  3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za 8 měsíců roku 2017.

pověřuje:

  1. Kulturní a sociální komisi organizací předvánočního setkání občanů.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Jan Hána
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku