Obec Dobronice - Elektronická úřední deska

Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 24/2017

Usnesení 24/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.12.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně na rok 2018, tak jak byl předložen a je součástí zápisu.
 2. Rozpočtový výhled pro léta 2018–2022, tak jak byl předložen a je součástí zápisu.
 3. Výplatu příspěvku novorozenci, dle pravidel obce.
 4. Výplatu mimořádných odměn za celoroční péči o obec a práci pro obec.
 5. Odměny členům zastupitelstva.
 6. Cenu vodného pro rok 2018.
 7. Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce.
 8. Provozní řád vodovodu pro veřejnou potřebu obce.
 9. Pronájem či použití společenského sálu podmínit obsluhou z pohostinství obce.
 10. Žádost o dotaci na opravu požární techniky a spoluúčast obce na financování.

bere na vědomí:

 1. Rozpočtové změny č. 9,10/2017.
 2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování systému svozu a separace odpadu v obci a dodatek č. 16 ke Smlouvě o převedení výkonu práv a povinností nakládání s odpady na území obce Dobronice u Bechyně a místních částí.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku

Dnes je: 14.12.2018

Svátek slaví: Lýdie

Usnesení č. 02/2018
Usnesení 02/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 01/2018
Usnesení 01/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.10.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 29/2018
Usnesení 29/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.09.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
rozpočtová změna č. 8
více
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
více
schválený rozpočet 2018
Obec Dobronice u Bechyně
více
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (80%)
80%
Ne
odpověď Ne (20%)
20%