Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 24/2021

Usnesení 24/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 9.11.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Program 24. zasedání zastupitelstva obce.
 2. Vyplacení mimořádné sociální dávky občanům, dle pravidel schválených zastupitelstvem obce 2.11.2016.
 3. Uspořádání předvánočního setkání občanů.
 4. Podání žádosti o dotaci:
  • rekonstrukce čp. 83 – pohostinství
  • rekonstrukce čp. 83 na dvě bytové jednotky
  • rekonstrukce společenského sálu

bere na vědomí:

 1. Informace o uzavřeném dodatku č. 7 a č. 207 ke smlouvám o poskytnutí služeb v oblasti nakládání s odpady mezi obcí Dobronice u Bechyně a firmou Rumpold s.r.o. Praha 3.
 2. Zprávu o hospodaření obce za 10 měsíců roku 2021.
 3. Rozpočtové změny 08/2021, 09/2021 a 10/2021, které jsou přílohou zápisu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Lenka Kodadová, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku