Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 25/2018

Usnesení 25/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 27.02.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad.
  2. Zápis o výsledku inventarizace a výsledek inventarizace majetku obce za rok 2017 tak jak byl předložen a je součástí účetnictví obce.
  3. Odprodej částí pozemkových parcel KN č. 166/1 a č. 164/5, v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtovou změnu č. 1/2018.
  2. Výsledek kontrol provedených výborem finančním a výborem kontrolním.

pověřuje:

  1. Předsedu kulturní a sociální komise přípravou a organizací oslavy MDŽ.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku