Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 25/2021

Usnesení 25/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 14.12.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Program 25. zasedání zastupitelstva obce.
  2. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně pro rok 2022, tak jak byl zastupitelstvu předložen a je přílohou zápisu.
  3. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2021.
  4. Složení inventarizační komise.
  5. Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové změny 11/2021 a 12/2021, které jsou přílohou zápisu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Ladislav Petráň
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku