Obec Dobronice - Elektronická úřední deska

Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 26/2018

Usnesení 26/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.04.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně za rok 2017 bez výhrad.
  2. Na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek, výběr k plnění veřejné zakázky "Dobronice – obnova přívodního vodovodního řadu", nabídku předloženou společností ECO CB s.r.o. (IČ 26031825), která ve výběrovém řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnila všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem ve výběrovém řízení. Nabídková cena 985.465,54 Kč bez DPH.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
  2. Rozpočtová opatření 2/2018 a 3/2018, která jsou součástí zápisu.

pověřuje:

  1. Starostu obce podpisem Smlouvy o dílo se společností ECO CB s.r.o. na provedení zakázky Obnova přívodního vodovodního řadu.
  2. Starostu obce, místostarostu a komisi výstavby k posouzení návrhů na Pasport komunikací a Dopravní značení a jednáním se zhotovitelem návrhu.
  3. Starostu obce zajistit zařazení pozemkových parcel KN č. 693/10 a č. 666/9 při změně územního plánu obce, jako pozemky určené k rekreační zástavbě.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jan Hána
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku

Dnes je: 23.07.2019

Svátek slaví: Libor

Usnesení č. 07/2019
Usnesení 07/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 20.06.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Provoz kompostárny
více
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec
více
rozpočtová změna č. 4
více
Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet Obce Dobronice u Bechyně za rok 2018
více
rozpočtová změna č. 3
více
rozpočtová změna č. 2
více
rozpočtová změna č. 1
více
schválený rozpočet 2019
více
Rozpočet obce rok 2019
více
Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
více
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (79%)
79%
Ne
odpověď Ne (21%)
21%