Obec Dobronice - Elektronická úřední deska

Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 27/2018

Usnesení 27/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.05.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Plán obnovy vodovodu obce, tak jak byl předložen a je součástí zápisu.
  2. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 591/1 o výměře 100 m2, přiléhajících k rekreační chatě č.e. 14.
  3. Smlouvu o výkonu pověřence GDPR.
  4. Návrh projektu pasportu komunikací a dopravního značení v obci, včetně připomínek a doplňků zastupitelstva obce.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové opatření č. 4/2018, které je součástí zápisu.

pověřuje:

  1. Místostarostu obce neodkladným zajištěním likvidace polomů a sušin v lesních porostech obce.
  2. Starostu a místostarostu obce projednáním požadavku p. Hodonské na podílení se na nákladech provozu ČOV.
  3. Starostu obce projednáním nákupu p.p. KN č. 289/1.
  4. Starostu obce, místostarostu a komisi jednáním se zhotovitelem projektu dopravního značení a pasportu komunikací a příslušnými orgány.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku

Dnes je: 23.04.2019

Svátek slaví: Vojtěch

Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou
více
Volby do Evropského parlamentu
Jmenování zapisovatele volební komise
více
Oznámení
Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Rataje
více
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec
více
Volby do Evropského parlamentu
stanovení počtu a sídla volebních okrsků
více
Volby do Evropského parlamentu
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet Obce Dobronice u Bechyně za rok 2018
více
Veřejná vyhláška
nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
schválený rozpočet 2019
více
Rozpočet obce rok 2019
více
Usnesení č. 04/2018
Usnesení 04/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 03/2018
Usnesení 03/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 02/2018
Usnesení 02/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 01/2018
Usnesení 01/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.10.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 29/2018
Usnesení 29/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.09.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
více
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (80%)
80%
Ne
odpověď Ne (20%)
20%