Obec Dobronice - Elektronická úřední deska

Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 28/2018

Usnesení 28/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.07.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Uspořádání veřejné schůze dne 20. července a její program.
  2. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 744 o výměře cca 20 m2, pro provozování předzahrádky k pohostinství „U Kaštanu“ Daně Felbabové, za částku 7.000,00 Kč za rok.
  3. Pořízení změny ÚP č. 1 – zkráceným postupem jejímž obsahem je zařazení p.p. KN č. 666/9 a č. 693/10 do zóny pro rodinnou rekreační zástavbu a pořizovatele této změny Město Tábor.
  4. Instalaci 5 ks veřejného osvětlení na bázi napájení solárnímy panely.
  5. Počet 9 členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022.
  6. Cenu vytěženého palivového dřeva ve výši 500,00 Kč za 1 m3.
  7. Návrh změny rozpočtu č. 7. v paragrafu 5512 – odvětví 5169 – výdaje 250.000,00–Kč.

neschvaluje:

  1. Odprodej části pozemkové parcely KN č. 696/5 panu Červenému.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové opatření č. 5/2018 a č. 6/2018, která jsou součástí zápisu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku

Dnes je: 22.04.2019

Svátek slaví: Evženie

Opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu veřejnou vyhláškou
více
Volby do Evropského parlamentu
Jmenování zapisovatele volební komise
více
Oznámení
Veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu Rataje
více
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy - kůrovec
více
Volby do Evropského parlamentu
stanovení počtu a sídla volebních okrsků
více
Volby do Evropského parlamentu
stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
více
Závěrečný účet 2018
Závěrečný účet Obce Dobronice u Bechyně za rok 2018
více
Veřejná vyhláška
nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
schválený rozpočet 2019
více
Rozpočet obce rok 2019
více
Usnesení č. 04/2018
Usnesení 04/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.12.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 03/2018
Usnesení 03/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 02/2018
Usnesení 02/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 01/2018
Usnesení 01/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.10.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 29/2018
Usnesení 29/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.09.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
více
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (80%)
80%
Ne
odpověď Ne (20%)
20%