Usnesení
Tisk článku

Usnesení č. 29/2018

Usnesení 29/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.09.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 591/1 a p.p. KN č. 591/22 o celkové výměře cca 100 m2 majitelům nemovitosti č.e. 13.
 2. Výběr dodavatele části VO v počtu pěti svítidel – firmu JD Rozhlasy
 3. Odpis částky soudního řízení, jako pohledávky, která nebyla vymáhána   což jsou náklady soudního řízení ve výši 52 283,00 Kč
 4. Vyřazení majetku obce
  • Územní plán obce z roku 2006 – poř. hodnota 60 500,00 Kč, oprávka 5 384,00 Kč, zůst. hodnota 55 116,00 Kč, inv.č. 1900001
  • Sekačka Alfajet z roku 2005 – poř. hodnota 69 900,00 Kč, oprávka 66 220,00 Kč, zůst. hodnota 3 680,00 Kč, inv.č. 21
 5. Příspěvek na úhradu dluhu obce Prameny ve výši 10 000,00 Kč

neschvaluje:

 1. Odprodej části pozemkové parcely KN č. 717/2.

bere na vědomí:

 1. Rozpočtové opatření č. 7/2018 a č. 8/2018, která jsou součástí zápisu.
 2. Kontrolu finančního výboru – zápisy 2A/2018 a 2B/2018 jsou součástí zápisu.

pověřuje:

 1. Místostarostu obce p. Hejlka, p. Ing. Bártu a p. Radvana, jednáním s dodavatelem opravy požárního vozidla
 2. Starostu obce jednáním s vlastníky p.p. KN č.698/38
 3. p. Hanu Buriánkovou a Ing. Zdeňka Bártu vypracováním návrhu odměňování členů zastupitelstva

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku