Usnesení

Usnesení č. 5/2023

Usnesení č. 5/2023 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 14.2.2023 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

         schvaluje:

1.  program 5. zasedání zastupitelstva obce
2.  inventarizaci majetku obce za rok 2022
3.  vyřazení územního plánu z roku 2017 z majetku obce
4
.  odměňování členů zastupitelstva v nezměněné výši
5.  převod kostela do majetku obce
6. nákup zahradního traktoru na údržbu zeleně
7. nákup 2 ks kontejnerů na tříděný odpad

     bere na vědomí

8. zprávy finančního a kontrolního výboru
9. přípravu setkání MDŽ
10. rozpočtovou změnu č.1/2023
11. informaci o přípravě rekonstrukce sálu a čp. 83
12. informaci o kontrole úpravny vody specializovanou firmou

 

Zapsala :         Buriánková Hana                     Ověřili: Hejlek Antonín
Starosta obce: Bárta Zdeněk, Ing.                                 Kodadová Lenka, Ing.