Usnesení

Usnesení č.8/2023

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 4. 7. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
v Dobronicích u Bechyně

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

1.  program 8. zasedání zastupitelstva obce

2. prodej zahradního traktoru Expert obálkovou metodou s minimální cenou 20 000 Kč

3. uzavření smlouvy na právní ochranu s D.A.S Rechtsschutz AG

4.  uzavření smlouvy na úpravu technologie pitné vody s firmou Aqua Cleer s.r.o.

5.  zakoupení LED vánoční výzdoby na VO

6. úpravu mostovky ke snížení hlučnosti

 

     bere na vědomí

7. zprávu místostarostky obce k výletu do Písku

8. přípravy programu na pouť v Dobronicích

9. vyúčtování za zpracování dotačních titulů