Usnesení

Usnesení č. 9/2023

z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12. 9. 2023 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobronicích u Bechyně

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

1.  program 9. zasedání zastupitelstva obce

2. prodej stavební parcely p.p. č.248/2 o výměře 18 m2

3. prodej části  pozemkové parcely p.p. č. 14/2

     bere na vědomí

4. rozpočtové změny č. 7 a 8

5. výsledek kontroly finančního výboru

6. výsledek kontroly kontrolního výboru

7. zprávu předsedkyně kulturního výboru k pouti v Dobronicích a koloběžkovému závodu

8. plán lesního hospodaření do konce roku

9. zajištění bezpečnosti na cestě kolem hradu

10. termín brigády na sečení a pálení trávy

11. podzimní výlet pro občany obce

12. vytvoření vyhlášky o místních poplatcích

13.  stav řešení na doplnění technologie úpravy pitné vody