Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno E-mail Telefon Funkce Komise
starosta Jiří Kodad obec@dobronice.cz 724 185 691 starosta
místostarosta Hana Buriánková místostarostka
místostarosta Antonín Hejlek místostarosta kontrolní výbor
Ing. Zdeněk Bárta předseda finančního výboru finanční výbor
Pavel Černý předseda kontrolního výboru kontrolní výbor
Jaroslav Černý komise výstavby
Ing. Lenka Kodadová předseda sociální a kulturní komise sociální a kulturní komise
Ladislav Petráň finanční výbor
Josef Radvan předseda komise výstavby komise výstavby


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.