Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 24.09.2022 - 30.09.2026
Složení platné v období: 24.09.2022 - 30.09.2026

Pozice: starosta
Jméno: Ing. Zdeněk Bárta
E-mail: obec@dobronice.cz
Telefon: 724 185 691
Funkce: starosta

Pozice: místostarosta
Jméno: Hana Buriánková
E-mail: obec@dobronice.cz
Funkce: místostarostka

Jméno: Jan Capouch
Funkce: Předseda kontrolního výboru

Jméno: Antonín Hejlek
Funkce: Předseda komise pro životní prostředí a lesní hospodářství

Jméno: Ing. Lenka Kodadová
Funkce: Předseda sociální a kulturní komise

Jméno: Luboš Koliha
Funkce: Předseda komise stavební a vodohospodářská

Jméno: Ladislav Petráň
Funkce: Předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.