Odesílatel

Územní pracoviště České Budějovice (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
ID: 8upftbv · IČ: 69797111 · Prokišova 1202/5, 37001 České Budějovice, CZ · (Spisová aplikace)

Předmět

Dobronice u Bechyně

Doručenka

12. 08. 2021 17:59
ID: 937122437 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

12. 08. 2021 14:52
EV0: Datová zpráva byla podána.
12. 08. 2021 14:52
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
12. 08. 2021 17:59
EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
72577127088262939302348579699893452343
Datum a čas razítka
12. 08. 2021 14:52:13
Vystavitel
PostSignum Qualified CA 5
Vystaveno pro
PostSignum TSA - TSU 5
Platnost od
14. 09. 2020 12:54:28
Platnost do
23. 10. 2026 12:54:28
Sériové číslo
01 40 71 a4

Elektronická značka / pečeť MV

Přílohy

PDF · 463,48 kB
XLS · 746 kB
DOCX · 166,93 kB
PDF · 114,58 kB

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: UZSVM/CTA/7740/2021-CTAH
Naše spisová značka: --
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

POMOCNÉ ÚDAJE (K RUKÁM, JMÉNO ODESÍLATELE)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne
Přidat jméno odesílatele: Ne

Zmocnění

Právní předpis číslo: -- Rok: -- §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.