Akce
Tisk článku

Dobroničtí hasiči dostali novou cisternu

Sbor dobrovolných hasičů dostal nové požární vozidlo

Sboru dobrovolných hasičů obce Dobronice u Bechyně byl v sobotu 24. 9. 2011 zástupci obce slavnostně předán nový cisternový automobil CAS 25 Škoda 706 RTHP, který doplní původní přenosnou motorovou stříkačku PS 12. Vzhledem k tomu, že na území obce je při zásazích omezen přístup k přírodním zdrojům vody,  posílí tento automobil výrazně bezpečnost nejen v obci ale i v širokém okolí. Díky zásobě 3500 l vody, kterým vozidlo disponuje, bude možné provádět prvotní zásah bez nutnosti napojení na vnější zdroj vody a díky terénnímu podvozku a pohonu všech kol může automobil zasahovat nejen na zpevněných komunikacích, ale i v nepřístupném terénu.

Automobil byl zakoupen ve stavu, který neumožňoval okamžité zařazení do výjezdu, proto byl členy SDH Dobronice u Bechyně zrekonstruován. Nejprve byla provedena oprava a seřízení některých mechanických částí vozu, poté následovala oprava karoserie vozu poničené korozí a na závěr oprava laku, přičemž celkem si tato rekonstrukce vyžádala 560 hodin. Veškeré opravy vozu byly prováděné svépomocí členy SDH Dobronice u Bechyně, kterým je nutno za hodiny strávené rekonstrukcí automobilu vyjádřit velký dík. Poděkování taktéž patří zastupitelstvu obce Dobronice u Bechyně, kteří svým vstřícným přístupem umožnili nákup vozidla a financování jeho oprav.  

 

Tisk článku