Spolky a sdružení
Tisk článku

Občanská sdružení

Sbor dobrovolných hasičů Dobronice u Bechyně

Historie sboru

Prvním sborem dobrovolných hasičů na území Rakousko-Uherska byl Sbor dobrovolných hasičů Zákupy, založený roku 1850. Nejstarší český sbor dobrovolných hasičů byl založen ve Velvarech roku 1864. Podle statistiky bylo v roce 1870 v Čechách pouze 20 sborů, zatímco v roce 1887 to bylo již 786 sborů s více než 30.000 členy.

Zde v Dobronicích byl sbor dobrovolných hasičů založen 1. ledna 1885. V počátcích měl sbor k dispozici čtyřmužnou ruční stříkačku. Tato ruční stříkačka sloužila u sboru až do roku 1944, kdy byla nákladem 35 000 korun československých koupena motorová stříkačka PS 8 a požární hadice v celkové ceně 70 000 korun československých. V roce 1940 došlo na opravu hasičské zbrojnice. Byla zvýšena vrata a zároveň došlo k doplnění inventáře zbrojnice. Hasičský sbor má v této době 17 členů.   

20. března 1948 dochází při třenici k rozvodnění řeky Lužnice. Hasiči pomáhají s evakuací osob i dobytka a až do opadnutí vody dohlížejí na opuštěná stavení. V roce 1950 se začíná mluvit o stavbě hasičské nádrže na zahradě u domu č.p. 1. Tato nádrž byla dokončena roku 1953 nákladem 3600 korun československých a bylo na ní odpracováno 470 brigádnických hodin. 18. září 1954 dochází k požáru stodoly u domu č.p.1. V plamenech se díky samovznícení ocitá stodola se stroji a veškerým vybavením. Celková škoda dosahuje 117 000 korun československých. V roce 1955 má hasičský sbor již 27 členů a velitelem je p. Novotný.

V roce 1984 je pro sbor zakoupena nová motorová stříkačka PS 12, která po generální opravě v roce 2010 slouží u sboru do dnešních dnů. V roce 2002 došlo po vytrvalých deštích k rozvodnění řeky Lužnice. V ohrožení se tak ocitají nejen veškeré stavby v okolí řeky, ale také most přes Lužnici. Několik dnů se hasiči i dobrovolníci snažili odvrátit nejhorší, 15.8. 2002 v nočních hodinách však svůj boj o most prohrávají. 

V roce 2007 byla na základě zkušeností z povodní založena zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů. V roce 2011 je pro zásahovou jednotku pořízen cisternový automobil CAS 25 Škoda 706, na kterém členové sboru v rámci oprav odpracovali více než 600 brigádnických hodin. V roce 2013 pak byl tento automobil nahrazen cisternou stejného typu a mladšího data výroby. V roce 2014 byl obcí pro potřeby zásahové jednotky zakoupen motorový člun a přívěsný vozík pro jeho dopravu.

A v závěru trochu čísel. V současné době má sbor dobrovolných hasičů celkem 48 členů a zásahová jednotka 15 členů.

DSC_0200.JPG       P1010003.JPG    DSC_0159.JPG   DSC_0183.JPG

 

 

Více na:
http://hasici-dobronice.netstranky.cz/

Tisk článku